Doradztwo techniczno-prawne

Zakres działalności firmy PROFEN

Firma PROFEN zajmuje się szerokim zakresem tematów prawnych i technicznych. Poniżej zamieszczamy zakres naszych kompetencji.

Doradztwo

 • doradztwo przy doborze i zakupie maszyn nowych i używanych zgodnie z wymaganiami prawa krajowego oraz unijnego.
 • doradztwo przy pozyskiwaniu certyfikatów niezbędnych do wprowadzenia maszyn na terytorium Polski oraz eksporcie na teren Unii Europejskiej
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania brakującej dokumentacji technicznej do zakupionych maszyn

 

Audyty techniczne

 • weryfikacja pod względem zgodności z obowiązującymi normami i wymaganiami maszyn i urządzeń technicznych
 • ocena maszyn i urządzeń technicznych pod względem ich zgodności z wymogami obowiązujących dyrektyw (dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE, dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 • wskazanie koniecznych zmian w budowie i konstrukcji maszyn, których wprowadzenie zapewni spełnienie wymagań minimalnych lub zasadniczych

Opinie i ekspertyzy techniczne

 • opinie związane z odbiorami nowych maszyn – ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi
 • opinie i ekspertyzy techniczne związane z postępowania administracyjnych wszczętych przez: UOKiK, PIP

Powypadkowa pomoc prawna

 • pomoc przy tworzeniu protokołów powypadkowych
 • konsultacje prawno-techniczne związane z wypadkiem
 • opinie eksperckie
 • doradztwo przy zawiązaniu procesu sądowego

Pomoc celna

 • pomoc przy kompletowaniu dokumentacji technicznej do maszyn zatrzymanych na cle
 • dostosowanie zatrzymanych w Urzędzie Celnym maszyn do wymagań zasadniczych