Szkolenia zamknięte

Oferta szkoleń wewnętrznych

W ramach programu szkoleń otwartych proponowanych przez firmę PROFEN przeprowadzamy zamknięte szkolenia w siedzibie Państwa firmy, modyfikując tematykę oraz dostosowując zagadnienia do Państwa potrzeb.

szkolenia

Zakres szkoleń zamkniętych

 • Dyrektywa maszynowa 2006/46/WE,
 • Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE,
 • Nowe wymagania odnośnie systemu oceny zgodności oraz użytkowania maszyn i urządzeń. Zmiany po 2016 roku,
 • Dyrektywy ATEX 2014/34/UE i ATEX USERS 1999/92/WE (ATEX137),
 • Odpowiedzialność cywilno-karna za stan bezpieczeństwa stanowiska pracy,
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne – układy sterowania.

Zalety szkoleń zamkniętych

 • Indywidualnie opracowane programy;
 • Autonomiczny przebieg szkolenia, koncentrowanie się na zagadnieniach najbardziej Państwa interesujących oraz dotyczących konkretnie Państwa zakładu pracy;
 • Odpowiedzi na istotne pytania dotyczące problemów pojawiających się w Państwa parku maszynowym;
 • Oszczędność czasu – trener przyjeżdża do firmy;
 • Szkolenia bezpośrednio przeprowadzane w firmie znacznie obniżają koszt pojedynczej usługi;
 • Możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatu przy wybranej maszynie w zakładzie zamawiającego;
 • Starannie przygotowane materiały szkoleniowe pomagają skutecznie wzbogacić Państwa wiedzę.

Dokonujemy indywidualnej wyceny szkoleń zamkniętych

Cena uzależniona jest od miejsca przeprowadzenia szkolenia, ilości jego uczestników oraz indywidualnego zakresu zmian koniecznych do dostosowania programu szkoleniowego.