BlueGuide (Niebieski Przewodnik UE)

Przewodnik Blue Guide ("Niebieski przewodnik") to przewodnik wydawany przez Komisję Europejską. Dotyczy wewnątrzunijnych przepisów dla produktów w Unii Europejskiej. Dokument ten ułatwia zrozumienie przepisów unijnych dotyczących swobodnego przepływu towarów. Przykładowo wyjaśnia choćby pewne zawiłości definicji producenta, czy wprowadzenia na rynek unijny. Kompleksowo opisuje cały system funkcjonowania rynku unijnego - od obowiązków producentów, po system oceny zgodności produktów, zasady nowego podejścia, nadzór rynku, czy akredytacje.

BlueGuide (różne wersje językowe)
BlueGuide (wersja polska)