Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
Wprowadzenie maszyn do użytku zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE - DTR

Wprowadzenie maszyn i urządzeń technicznych do obrotu lub użytku na terenie krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – warsztaty maszynowe – Szkolenie

Szczegóły oferty

Zahnrad

Zakres szkolenia

Szkolenie jest dedykowane osobom odpowiadającym w przedsiębiorstwach za zgodne z prawem użytkowanie maszyn i urządzeń od samego początku pojawienia się ich w firmie nawet jeszcze przed tym zanim uruchomiony zostanie przycisk START. To właśnie osoba odpowiedzialna za pracę innych oraz prawidłowe funkcjonowanie sprzętu roboczego bierze na siebie ryzyko odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym przygotowaniem stanowiska pracy. Prawidłowe funkcjonowanie maszyny w systemie zakładu pracy związane jest również z odpowiednio przygotowaną dokumentacją oraz procedurami przygotowawczymi, które należy wykonać.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • o aktualnych obowiązkach producenta, importera, dystrybutora oraz upoważnionego przedstawiciela wynikających ze zmienionych przepisów NLF w ocenie zgodności oraz zmienionych europejskich systemach celnych;
 • o różnych przypadkach wprowadzania do obrotu i użytku wyrobów zatrzymanych na cle - tzw. wprowadzenie kontrolowane-uszlachetnienie produktu;
 • o prawidłowej procedurze oceny ryzyka zawodowego;
 • konieczności przeprowadzenia odpowiednich kontroli wstępnych weryfikujących tzw. wymagania minimalne i inne;
 • konieczności zapewnienia szkoleń BHP i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego;
 • wszystkich niezbędnych informacjach, które powinni wiedzieć odnośnie zapewnienia zrozumiałych instrukcji użytkowania oraz kart charakterystyk;
 • otrzymają gotowe przykładowe wzory wymaganych prawem dokumentów.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • producentów;
 • importerów oraz użytkowników maszyn i urządzeń

Szczegółowy program szkolenia

Dzień I

 1. Podział na tzw. maszyny "stare" i "nowe", określenie różnic pomiędzy wymaganiami minimalnymi i zasadniczymi.
 2. Struktura wymagań przepisów odnośnie wprowadzania maszyn i urządzeń technicznych na rynek wspólnotowy oraz ich bezpiecznego użytkowania;
  • dyrektywy NP i GP wraz z rozporządzeniami wprowadzającymi ich postanowienia do prawa krajowego;
  • dyrektywy społeczne wraz z rozporządzeniami wprowadzającymi ich postanowienia do prawa krajowego;
  • przepisy definiujące ogólne bezpieczeństwo produktów oraz odpowiedzialność za produkty wadliwe.
 3. Ustawa o systemie oceny zgodności oraz nowa Ustawa o systemach oceny zgodności - określenie definicji oraz poziomu wymagań i obowiązków podmiotów wprowadzających po raz pierwszy dany produkt na rynku Unii Europejskiej;
  • instalator;
  • producent;
  • importer;
  • upoważniony przedstawiciel;
  • dystrybutor.
 4. Rola Jednostek Nadzoru Rynku;
  • aktualny wykaz Jednostek Nadzoru Rynku;
  • kompetencje poszczególnych Jednostek Nadzoru Rynku.
 5. Import maszyn spoza krajów członkowski UE oraz EOG;
  • procedura celna (kontrola maszyn);
  • wprowadzenie kontrolowane z Jednostką Nadzoru Rynku - analiza przypadków.
 6. Definicja maszyny wynikająca z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz wyłączenia - analiza przypadków;
  • maszyna;
  • zespół maszyn;
  • maszyna nieukończona;
  • osprzęt do podnoszenia;
  • łańcuchy, liny i pasy;
  • osprzęt wymienny;
  • elementy bezpieczeństwa;
  • odłączalne urządzenia do przenoszenia napędu;
  • wyłączenia wynikające z dyrektywy maszynowej.
 7. Wymagana prawem (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE) dokumentacja dostarczana do maszyny - instrukcja obsługi, deklaracja zgodności WE, prawidłowe oznakowanie maszyny;
  • zawartość instrukcji obsługi;
  • zawartość instrukcji montażu;
  • treść deklaracji zgodności;
  • treść deklaracji włączenia;
  • oznakowanie maszyny znakiem CE - tabliczka znamionowa.

Dzień II

 1. Relokacje maszyn na terenie UE oraz krajów EOG;
  • zmiana miejsca użytkowania maszyny - definicja pracodawcy;
  • tłumaczenie instrukcji obsługi przez podmiot wprowadzający maszynę na danym obszarze językowym;
  • tłumaczenie pozostałych oznaczeń, piktogramów i instrukcji znajdujących się na maszynę;
  • odpowiedzialność za tłumaczenia.
 2. Prawidłowe wprowadzenie maszyny do użytku na terenie zakładu użytkownika - analiza przypadków;
  • protokoły odbioru maszyny;
  • instalacja maszyny;
  • weryfikacja wymagań minimalnych (kontrola wstępna) przed przekazaniem maszyny do eksploatacji;
  • pomiary elektryczne;
  • ocena ryzyka zawodowego;
  • stworzenie instrukcji użytkowania;
  • instruktaże stanowiskowe.
 3. Przeprowadzenie obowiązkowych kontroli maszyn na terenie zakładu użytkującego maszynę;
  • kontrola wstępna;
  • kontrole okresowe;
  • kontrole specjalne;
  • określenie wymaganych uprawnień i kwalifikacji personelu dokonującego kontroli;
  • przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.
 4. Określenie poziomu istotnych zmian wprowadzanych w maszynie prowadzących do konieczności przeprowadzenia procedury oceny zgodności - modernizacje i zespalanie maszyn;
  • ocena ryzyka przy określeniu poziomu modyfikacji;
  • przykłady zmian wprowadzanych w maszynie prowadzących do tzw. głębokiej modernizacji;
  • analiza modernizacji wg. przewodników PIP.
 5. Przeprowadzenie procedury oceny zgodności maszyn - analiza przypadków;
  • określenie ograniczeń maszyny;
  • klasyfikacja produktu wynikająca z Dyrektywy Maszynowej;
  • określenie dyrektyw pod które podlega produkt;
  • wykaz zastosowanych norm;
  • ocena ryzyka resztkowego;
  • stworzenie instrukcji obsługi do maszyny;
  • kompletacja dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej;
  • udział jednostki notyfikowanej w procedurze oceny zgodności WE;
  • wewnętrzna kontrola produkcji;
  • przygotowanie treści deklaracji zgodności lub deklaracji włączenia;
  • prawidłowe oznakowanie maszyny znakiem CE;
  • procedury kontrolne produkcji seryjnej.
 6. Zakończenie szkolenia; pytania i odpowiedzi, dyskusje.

Prelegent


dr inż. Arkadiusz Maciaś - specjalista znający dokładnie dyrektywę maszynową 2006/42/WEdr inż. Arkadiusz Maciaś

Specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, absolwent Politechniki Łódzkiej, praktyk zajmujący się procesami oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych oraz tworzeniem i odtwarzaniem instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej, dostosowywaniem maszyn do wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i narzędziowej 2009/104/WE.

Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn.

Autor wielu szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i tworzenia dokumentacji technicznej maszyn.