Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dostosowanie maszyn do kontroli PIP

Dyrektywy maszynowa i narzędziowa w praktyce w świetle zmian przepisów dyrektyw nowego podejścia.

Szczegóły oferty

Zębatki - dyrektywę maszynową 2006/42/WE

Zakres szkolenia

Specjalistyczne szkolenie obejmujące zakresem wymagania minimalne i zasadnicze zgodne z dyrektywami maszynową 2006/42/WE oraz narzędziową 2009/104/WE z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów obowiązujących od 20 kwietnia 2016 roku.

Najważniejsze zmiany wynikające z wprowadzeniem nowej Ustawy o Systemie Oceny Zgodności, która zmienia wymogi w ocenie zgodności maszyn, a tym samym modyfikuje dokumentację maszynową to:

 • Poszerzenie zakresu odpowiedzialności producenta, dystrybutora i importera za dokumentację maszynową
 • Zmiany definicji: producenta, dystrybutora i importera. Podmioty, które modernizują lub modyfikują maszyny na własny użytek dotyczą takie same obowiązki i przepisy jak producentów
 • Nowy system kar, w tym kara „na firmę” w wysokości 100 000 zł, która może być wymierzona bezpośrednio przez inspektora w wyniku wizyty w firmie, a nie sprawy sądowej, jak to było dotychczas.
 • Nowe uprawnieniami PIP, pracodawca nie musi być uprzedzony o kontroli jak to było dotychczas.

Uczestnicy m.in.: 

 • poznają zmiany w Dyrektywach Nowego Podejścia obowiązujące od 2016 roku
 • dowiedzą się na co zwrócić uwagę podczas wprowadzania do użytku urządzeń podlegających zmieniającym się dyrektywom
 • poznają różnice pomiędzy Dyrektywami Starego i Nowego Podejścia, uzyskają wiedzę na temat tego kiedy użytkownik powinien otrzymać deklarację zgodności WE,a w jakich przypadkach właściwym jest deklaracja włączenia WE
 • dowiedzą się na jakie dokumenty należy zwracać szczególną uwagę przy zakupie nowych lub używanych maszyn

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do pracowników Służb Utrzymania Ruchu, kierowników Produkcji, kierowników Działów Technicznych, producentów i importerów maszyn i urządzeń, osób odpowiedzialnych za kierowanie pracą innych

Szczegółowy program szkolenia

Struktura przepisów krajowych i unijnych odnośnie wprowadzenia do obrotu oraz użytku maszyn i urządzeń technicznych

 • wprowadzenie dyrektyw Unii Europejskiej do prawa krajowego;
 • dyrektywy starego i nowego podejścia;
 • struktura przepisów unijnych oraz krajowych dotyczących maszyn;
 • określenie różnic pomiędzy wymogami dla instrukcji obsługi dla maszyn starych i nowych;
 • znak CE;
 • certyfikat CE.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

 • najważniejsze wymagania odnośnie dokumentacji dla użytkowników maszyn według dyrektywy maszynowej;
 • najważniejsze definicje Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE; producent, upoważniony przedstawiciel, oddanie do użytku maszyny, wprowadzenie maszyny do obrotu, maszyna nieukończona, maszyna a zespół maszyn.

Wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku maszyny

 • procedury oceny zgodności WE;
 • ocena zgodności w fazie wytwarzania maszyny;
 • ścieżki oceny zgodności – szczegółowe omówienie procedur;
 • normy zharmonizowane – podział.

Zmiany przepisów od kwietnia 2016r.

Analiza zmian w Dyrektywach Nowego Podejścia wprowadzonych w 2016r.

 • nowa ustawa o systemach oceny zgodności - wprowadzenie;
 • dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE;
 • dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE;
 • dyrektywa proste zbiorniki ciśnieniowe SPVD 2014/29/UE;
 • dyrektywa ciśnieniowa PED 2014/68/UE.

Analiza ryzyka

 • grupy zagrożeń wynikające z PN-EN ISO 12100:2011;
 • ocena ryzyka resztkowego FMEA.

Dokumentacja maszyny

 • instrukcja obsługi do maszyny i jej poszczególne komponenty;
 • tłumaczenie instrukcji obsługi;
 • tabliczka znamionowa;
 • deklaracja zgodności WE;
 • instrukcje montażu maszyny nieukończonej;
 • deklaracja wyłączenia maszyny nieukończonej.

Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE

 • omówienie oraz wyjaśnienie pojęć : sprzęt roboczy, użytkowanie sprzętu roboczego, definicja pracodawcy.

Najważniejsze wymagania odnośnie dokumentacji dla użytkowników maszyn (dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE)

 • obowiązkowe przeglądy okresowe;
 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego.

Modernizacje i remonty maszyn podlegających pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE i narzędziową 2009/104/WE, co się dzieje z dokumentacją maszyny po przeprowadzonych zmianach

 • głęboka modernizacja maszyny wymagająca oznakowania CE;
 • maszyny zespolone (linie produkcyjne) i znak CE.

Kontrole maszyn przez jednostki nadzoru rynku

 • niespełnienie wymagań zasadniczych;
 • niespełnienie wymagań minimalnych;
 • nakazy i kary.

Zakończenie

 • pytania i odpowiedzi;
 • analizy przypadków;
 • dyskusje, pytania i odpowiedzi.

Prelegent


dr inż. Arkadiusz Maciaś - specjalista znający dokładnie dyrektywę maszynową 2006/42/WEdr inż. Arkadiusz Maciaś

Specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, absolwent Politechniki Łódzkiej, praktyk zajmujący się procesami oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych oraz tworzeniem i odtwarzaniem instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej, dostosowywaniem maszyn do wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i narzędziowej 2009/104/WE.

Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn.

Autor wielu szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i tworzenia dokumentacji technicznej maszyn.