Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
Odpowiedzialność cywilno-karna za bezpieczeństwo na stanowisku pracy

Odpowiedzialność cywilno-karna za stan bezpieczeństwa stanowiska pracy

Szczegóły oferty

Paragraph Impressum

Zakres szkolenia

Szkolenie porusza zagadnienia z zakresu odpowiedzialności cywilno-karnej jaka spoczywa na osobach zarządzających pracą innych.

Podczas szkolenia omówiony zostanie  system kontroli prowadzony przez jednostki uprawnione, przybliżone zostaną konsekwencje prawne wynikających z naruszenie lub niedostosowania do przepisów obowiązującego prawa przez osoby odpowiadające za bezpieczeństwo pracy pracowników w zakładzie produkcyjnym.

Praktyczne informacje i przykłady pozwolą Państwu dowiedzieć się w jaki sposób odpowiednio przygotować dokumenty oraz jakich nie popełniać błędów będąc osobą odpowiedzialną za miejsce pracy pracowników lub prowadzącą nad nimi nadzór.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Na kim według przepisów spoczywa odpowiedzialność w sytuacji gdy dojdzie do wypadku na stanowisku pracy;
 • Jak powinna być przygotowana odpowiednia dokumentacja, w którą powinna być wyposażona każda maszyna lub urządzenie techniczne;
 • Jakie konsekwencje prawne wynikają z nieprawidłowego przygotowania i wyposażenia stanowiska pracy m.in. w dokumentację techniczną i wymagane prawnie instrukcje obsługi.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników Służb Utrzymania Ruchu;
 • kierowników Produkcji;
 • kierowników Działów Technicznych;
 • producentów i importerów maszyn i urządzeń;
 • osób odpowiedzialnych za kierowanie pracą innych.

Szczegółowy program szkolenia

CZĘŚĆ I

NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE:

 • pracodawca;
 • osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • osoba kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi;
 • pracownik;
 • poszkodowany;
 • klasyfikacja wypadków;
 • ocena zgodności – wymagania minimalne i zasadnicze.

CZĘŚĆ II

OKREŚLONE PRZEZ PRAWO KARY ZWIĄZANE Z WYPADKAMI PRZY PRACY ORAZ
SYSTEMEM OCENY ZGODNOŚCI

 • kary wynikające z Ustawy o systemie oceny zgodności;
 • kary wynikające z Kodeksu Pracy;
 • kary wynikające z Kodeksu Karnego;
 • kary wynikające z Kodeksu Cywilnego.

CZĘŚĆ III

WYMAGANA PRZEZ PRAWO DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA STANOWISKU PRACY

 • ocena wymagań minimalnych;
 • instrukcje obsługi (DTR) do maszyn;
 • instrukcje stanowiskowe BHP;
 • karty charakterystyk;
 • ocena ryzyka zawodowego;
 • badania środowiskowe;
 • udokumentowane szkolenia BHP.

CZĘŚĆ IV

PROCEDURA POWYPADKOWA – PROTOKÓŁ POWYPADKOWY

 • definicje;
 • informowanie o zaistniałym wypadku przy pracy;
 • powoływanie zespołu powypadkowego;
 • uprawnienia zespołu powypadkowego;
 • protokół z ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
 • uprawnienia poszkodowanego.

CZĘŚĆ V

WYPADEK PRZY PRACY – ANALIZA PRZYPADKÓW

 • odpowiedzialność pracodawcy, osoby odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, osób kierujących pracownikami lub innymi osobami fizycznymi;
 • odpowiedzialność podmiotów wprowadzających maszyny do obrotu – producentów, upoważnionych przedstawicieli producenta, dystrybutorów oraz importerów maszyn.

CZĘŚĆ VI

FORUM DYSKUSYJNE

 • przykłady;
 • pytania i odpowiedzi.

Prelegent


dr inż. Arkadiusz Maciaś - specjalista znający dokładnie dyrektywę maszynową 2006/42/WEdr inż. Arkadiusz Maciaś

Specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, absolwent Politechniki Łódzkiej, praktyk zajmujący się procesami oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych oraz tworzeniem i odtwarzaniem instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej, dostosowywaniem maszyn do wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i narzędziowej 2009/104/WE.

Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn.

Autor wielu szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i tworzenia dokumentacji technicznej maszyn.