Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dostosowanie maszyn do kontroli PIP

Dyrektywy maszynowa 2006/42/WE i narzędziowa 2009/104/WE w praktyce

Szczegóły oferty

Zębatki - dyrektywę maszynową 2006/42/WE

Zakres szkolenia

Specjalistyczne szkolenie obejmujące zakresem wymagania minimalne i zasadnicze zgodne z dyrektywami maszynową 2006/42/WE oraz narzędziową 2009/104/WE z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów obowiązujących od 20 kwietnia 2016 roku.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych informacji związanych z legalizacją maszyn i ich prawidłowym umocowaniem prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

Szczególowe informacje, opisy i wyjaśnienia procedur, przedstawienie obowiązujących wymagań oraz liczne przykłądy z ponad 10-letniej praktyki wykładowcy i audytora pomogą w codziennej pracy związanej z ekspolatacją maszyn i urządzeń technicznych. Przekazana wiedza pozwoli zrozumieć niejednoznaczne i niekiedy interpretacyjne przepisy oraz przestrzeże uczestników szkolenia przed popełnianiem błędów, które mogą mieć znaczące konsekwencje prawne, a których można i należy unikać w codziennej pracy w zakładzie produkcyjnym.

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu systemu oceny zgodności m.in.:

 • zmiany w Dyrektywach Nowego Podejścia -najnowsze wytyczne dyrektyw UE w zakresie oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych
 • wprowadzania do użytku i eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających zmieniającym się dyrektywom
 • dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, instrukcji użytkowania i BHP oraz innych dokumentów stanowiących obowiązkowe wyposażenie maszyny i stanowiska pracy
 • odpowiedzialności producenta, dystrybutora i importera za dokumentację maszynową
 • procedur oceny zgodności oraz analizy ryzyka
 • modernizacji i remontów maszyn podlegających pod obowiązujące dyrektywy
 • kontroli maszyn w zakładach pracy przez jednostki nadzoru rynku

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do pracowników Służb Utrzymania Ruchu, kierowników Produkcji, kierowników Działów Technicznych, producentów i importerów maszyn i urządzeń, osób odpowiedzialnych za kierowanie pracą innych

Szczegółowy program szkolenia

Struktura przepisów krajowych i unijnych odnośnie wprowadzenia do obrotu oraz użytku maszyn i urządzeń technicznych. Wprowadzenie dyrektyw Unii Europejskiej do prawa krajowego

 • dyrektywy starego i nowego podejścia
 • struktura przepisów unijnych oraz krajowych dotyczących maszyn
 • określenie różnic pomiędzy wymogami dla instrukcji obsługi dla maszyn starych i nowych
 • znak CE
 • certyfikat CE

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

 • najważniejsze wymagania odnośnie dokumentacji dla użytkowników maszyn według dyrektywy maszynowej
 • najważniejsze definicje Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE; producent, upoważniony przedstawiciel, oddanie do użytku maszyny, wprowadzenie maszyny do obrotu, maszyna nieukończona, maszyna a zespół maszyn

Wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku maszyny

 • procedury oceny zgodności WE
 • ocena zgodności w fazie wytwarzania maszyny
 • ścieżki oceny zgodności – szczegółowe omówienie procedur
 • normy zharmonizowane – podział

Nowa ustawa o systemach oceny zgodności. Analiza zmian w Dyrektywach Nowego Podejścia wprowadzonych w 2016r.

 • dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
 • dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
 • dyrektywa proste zbiorniki ciśnieniowe SPVD 2014/29/UE
 • dyrektywa ciśnieniowa PED 2014/68/UE

Wprowadzenie do obrotu lub użytku produktów podlegających pod Dyrektywy Nowego Podejścia

 • najważniejsze zmiany dla producentów urządzeń
 • zależność pomiędzy Dyrektywą Narzedziową i Masyznową a Dyrektywami Nowego Podejścia
 • jakich maszyn i urządzeń dotyczą rozporządzenia i jakie obowiązki wprowadzają
 • wprowadzenie do użytkowania a wprowadzenie do eksploatacji - co to w praktyce oznacza dla producentów i działów technicznych

Analiza ryzyka

 • grupy zagrożeń wynikające z PN-EN ISO 12100:2011
 • ocena ryzyka resztkowego FMEA

Dokumentacja maszyny

 • instrukcja obsługi do maszyny i jej poszczególne komponenty
 • tłumaczenie instrukcji obsługi
 • tabliczka znamionowa
 • deklaracja zgodności WE
 • instrukcje montażu maszyny nieukończonej
 • deklaracja wyłączenia maszyny nieukończonej

Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE

 • omówienie oraz wyjaśnienie pojęć : sprzęt roboczy, użytkowanie sprzętu roboczego, definicja pracodawcy

Najważniejsze wymagania odnośnie dokumentacji dla użytkowników maszyn (dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE)

 • obowiązkowe przeglądy okresowe
 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego.

Modernizacje i remonty maszyn podlegających pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE i narzędziową 2009/104/WE, co się dzieje z dokumentacją maszyny po przeprowadzonych zmianach

 • głęboka modernizacja maszyny wymagająca oznakowania CE
 • maszyny zespolone (linie produkcyjne) i znak CE

Kontrole maszyn przez jednostki nadzoru rynku

 • niespełnienie wymagań zasadniczych
 • niespełnienie wymagań minimalnych
 • nakazy i kary

Zakończenia

 • pytania i odpowiedzi
 • analizy przypadków
 • dyskusje, pytania i odpowiedzi

Prelegent


dr inż. Arkadiusz Maciaś - specjalista znający dokładnie dyrektywę maszynową 2006/42/WEdr inż. Arkadiusz Maciaś

Specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, absolwent Politechniki Łódzkiej, praktyk zajmujący się procesami oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych oraz tworzeniem i odtwarzaniem instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej, dostosowywaniem maszyn do wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i narzędziowej 2009/104/WE.

Autor wielu szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i tworzenia dokumentacji technicznej maszyn.

Lokalizacja szkoleń

Szkolenia odbędą się w następujących miastach:

Łódź               21.04.2020  

Katowice        19.05.2020

Wrocław          17.06.2020

Szczegółowa lokalizacja zostanie podana najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym szkoleniem

 

 

Zapisz się już dziś!