Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
System NLF - Nowe Ramy Prawne (New Legislative Framework) PROFEN

Nowe Ramy Prawne – opis nowego systemu (NLF – New Legislative Framework 2016)

system NLF paragraf

System NLF - Nowe Ramy prawne - Co to jest i co je charakteryzuje?

Od 20 kwietnia 2016 roku obowiązują w Polsce tzw. Nowe Ramy Prawne (ang. NLF - New Legislative Framework) związane z systemem oceny zgodności wyrobów i nadzorem rynku.

Zmiany te wprowadzono do prawa krajowego poprzez nową Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Ustawa z 13 kwietnia 2016 r, Dz.U. 2016 poz. 542) oraz kilkanaście aktów wykonawczych do tej Ustawy dotyczących wybranych grup produktów. Zasadniczej zmianie uległ sam system akredytacji i nadzoru rynku oraz oznakowania CE, w szczególności w zakresie definicji, kryteriów desygnacji jednostek notyfikowanych, procedur oceny zgodności oraz obowiązków podmiotów uczestniczących w łańcuchu produkcyjno-dystrybucyjnym. 

Założenia nowego systemu

Zakłada się, że takie rozwiązania jak system NLF, spowodują bardziej zbalansowane rozłożenie akcentów całego systemu, który pierwotnie koncentrował się na fazie wprowadzenia wyrobu do użytkowania, a obecnie ma na celu zapewnienie spełniania przez wyroby wymagań w całym okresie ich życia.

Celem nowego systemu jest również zapewnienie skutecznego, proporcjonalnego i odstraszającego systemu kar, a w konsekwencji wysokiego poziomu ochrony konsumentów i użytkowników oraz środowiska naturalnego, który pozwoli skutecznie eliminować z rynku nieuczciwe podmioty gospodarcze oferujące wyroby niebezpieczne lub niespełniające unijnych przepisów. Z tego właśnie względu system wprowadza system administracyjnych kar pieniężnych nakładanych drogą decyzji jednostek nadzoru rynku.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki z czerwca 2015 roku zakłada się, że system NLF jako źródło finansowania będzie miał kary administracyjne wpłacane do budżetu przez ukaranych przedsiębiorców. Wprowadzenie nowego systemu karania opartego na karach pieniężnych, spowoduje zwiększenie dochodów państwa. Zakłada się, że 10 organów nadzoru rynku będzie wydawać rocznie 500 decyzji administracyjnych, skutkujących nałożeniem kar pieniężnych. Najwyższy wymiar kary wynosi 100 tys. PLN, zaś sytuacji podlegających karze jest 5. Zatem zakłada się, że średnia wysokość kary wyniesie 8 tys. PLN. Oznacza to średni dochód budżetu państwa w wysokości 4 mln PLN, co ma zostać przeznaczone na system NLF.

Zakres objętych rozporządzeń

W chwili obecnej nowy system NLF obejmuje następujące dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa produktów:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych

Należy pamiętać że niemal równolegle do wprowadzenia NLF do systemu oceny zgodności zmianie uległ również wspólnotowy kodeks celny. Postanowienia zmodernizowanego kodeksu celnego wprowadzające Unijny kodeks Celny obowiązują od 1 maja 2016 r (Dz.U. L 145 z 04.06.2008 r., str.1).

Kogo dotyczą zmiany?

Wprowadzone kompleksowe zmiany na poziomie nadzoru i kontroli wprowadzanych do obrotu lub użytku towarów w bezpośredni sposób dotyczą:

 •  producentów
 •  importerów
 •  upoważnionych przedstawicieli
 •  dystrybutorów
 •  instalatorów
 • pracodawców budujących maszyny i urządzenia techniczne na własny użytek w zakładach
 • pracodawców modernizujących lub zespalających maszyny i urządzenia techniczne na własny użytek w zakładach.