Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
Instrukcja obsługi i jej prawidłowe tłumaczenie - PROFEN

Tłumaczenie instrukcji obsługi do maszyny

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI W ROZUMIENIU DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE

Instrukcja obsługi to ważny dokument zwłaszcza w zakresie maszyn przemysłowych. Za ich brak grożą dotkliwe kary finansowe oraz , w razie wypadku przy pracy, sankcje karne. Liczba kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy wzrasta z roku na rok, a co za tym idzie wzrasta szansa na kontrolę właśnie w naszym zakładzie produkcyjnym.

1.7.4 Instrukcja
Wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych państwa członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku.

Instrukcja dołączona do maszyny musi być albo „Instrukcją oryginalną” albo „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej”, w którym to przypadku oryginalna instrukcja musi być dołączona do tłumaczenia.

W drodze wyjątku instrukcja konserwacji przeznaczona do użytku przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, może być dostarczona tylko w jednym z języków wspólnotowych, zrozumiałym dla tego personelu.

Instrukcje muszą być opracowane zgodnie z niżej określonymi zasadami.

Interpretacja pkt. 1.7.4

W sekcji 1.7.4 omówiono jeden z obowiązków, jakie musi spełnić producent zanim maszyna zostanie wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. W akapicie pierwszym sekcji 1.7.4 stwierdzono, że do maszyn muszą być dołączane instrukcje producenta. Oznacza to, że instrukcje muszą być opracowane, zanim maszyna zostanie wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku, i muszą być dołączone do maszyny przed momentem dotarcia do użytkownika. Importerzy lub dystrybutorzy maszyny muszą zatem zagwarantować, że instrukcje zostaną przekazane użytkownikowi.

Oprócz wymagań ogólnych dotyczących instrukcji, określonych w sekcji 1.7.4, w poniższych sekcjach określono dodatkowe wymagania dotyczące instrukcji:

  • sekcje 2.1.2, 2.2.1.1 i 2.2.2.2. – maszyny stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym lub farmaceutycznym, maszyny przenośne trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie, przenośne maszyny udarowe, montażowe i inne;
  • sekcje 3.6.3.1 i 3.6.3.2 – maszyny samojezdne i maszyny o wielorakich zastosowaniach;
  • sekcje 4.4.1 i 4.4.2 – osprzęt do podnoszenia i maszyny do podnoszenia.

Forma instrukcji

W sekcji 1.7.4 nie podano szczegółów dotyczących formy instrukcji. Ogólnie uznaje się, że wszystkie instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa muszą być dostarczane w formie papierowej, ponieważ nie można założyć, że użytkownik ma dostęp do środków służących odczytaniu dostarczonej instrukcji w formie elektronicznej lub udostępnionej na stronie internetowej. Często jednak przydatne jest udostępnienie instrukcji nie tylko w formie papierowej, ale również w formie

elektronicznej oraz w Internecie, ponieważ umożliwia to użytkownikowi pobranie pliku elektronicznego, jeżeli wyrazi taki zamiar, w celu odzyskania instrukcji, gdy wersja papierowa zostanie zagubiona. Powyższa praktyka ułatwi również aktualizowanie instrukcji w miarę potrzeb.

Język instrukcji

Zasadniczo wszystkie instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa muszą być dostarczane w języku urzędowym UE lub w językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym wprowadza się do obrotu maszynę lub oddaje ją do użytku.

Akapit drugi sekcji 1.7.4 należy interpretować w świetle sekcji 1.7.4.1. Do maszyny należy dołączyć oryginalne instrukcje, tj. instrukcje zweryfikowane przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli instrukcje oryginalne nie są dostępna w języku lub językach państwa członkowskiego, w którym wprowadza się do obrotu maszynę lub oddaje ją do użytku, do maszyny należy dołączyć tłumaczenie instrukcji oryginalnych wraz z samymi instrukcjami oryginalnymi. Celem powyższego wymogu jest zapewnienie użytkownikom możliwości wglądu w instrukcje oryginalne w przypadku wątpliwości co do trafności tłumaczenia.

Akapit trzeci sekcji 1.7.4 przewiduje wyjątek od wymogu ogólnego określonego w akapicie pierwszym w odniesieniu do języka instrukcji. Ma on zastosowanie do instrukcji konserwacji przeznaczonych do użytku przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Wyspecjalizowany personel może oznaczać pracowników producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela bądź pracowników przedsiębiorstwa, które zawarło z producentem lub jego upoważnionym przedstawicielem kontrakt lub umowę na piśmie na serwisowanie danej maszyny. Instrukcje przeznaczone wyłącznie dla takiego wyspecjalizowanego personelu nie muszą być koniecznie dostarczane w języku lub językach kraju użytkowania i mogą być dostarczone w języku zrozumiałym dla wyspecjalizowanego personelu.

Powyższe odstępstwo nie ma zastosowania do instrukcji dotyczących czynności konserwacyjnych, które ma przeprowadzić użytkownik lub personel obsługi technicznej zatrudniony przez użytkownika. Aby odstępstwo miało zastosowanie, instrukcje producenta przeznaczona dla użytkownika musi zatem wyraźnie określać, które czynności konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

1.7.4.1 Ogólne zasady opracowywania instrukcji

a) Instrukcja musi być opracowana w przynajmniej jednym oficjalnym języku Wspólnoty. Zwrot „Instrukcja oryginalna” musi być umieszczony na wersji lub wersjach językowych zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

b) Jeżeli „Oryginalna instrukcja” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych kraju, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki musi zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub przez osobę wprowadzającą tę maszynę na dany obszar językowy. Tłumaczenie musi być opatrzone zwrotem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

. . .

Interpretacja pkt. 1.7.4.1 lit. a i b

W lit. a) i b) sekcji 1.7.4.1. wyjaśniono bardziej szczegółowo, w jaki sposób należy spełnić wymagania dotyczące języka, określone w sekcji 1.7.4.

W lit. a) sekcji 1.7.4.1 wyjaśniono, że instrukcje oryginalne stanowią wersje językowe instrukcji zweryfikowane przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Te wersje językowe muszą zawierać zwrot „Instrukcje oryginalne” (w języku każdej wersji). Producent zapewnia „Instrukcje oryginalne” w co najmniej jednym języku.

W lit. b) sekcji 1.7.4.1 przestawiono sytuację, gdy maszynę wprowadza się do obrotu w państwie członkowskim, dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie przygotował instrukcji oryginalnych. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, w którym importer, dystrybutor lub użytkownik podejmuje inicjatywę wprowadzenia maszyny do obrotu lub oddania jej do użytku w państwie członkowskim, którego producent początkowo nie uwzględnił. W takich przypadkach producent lub jego upoważniony przedstawiciel lub osoba wprowadzająca maszynę na przedmiotowy obszar językowy musi dostarczyć tłumaczenie instrukcji na język lub języki urzędowe UE danego państwa członkowskiego.

W praktyce powyższe wymaganie oznacza, że osoba wprowadzająca maszynę na przedmiotowy obszar językowy musi uzyskać tłumaczenie od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela bądź, jeśli to niemożliwe, przetłumaczyć instrukcje samodzielnie lub zlecić ich tłumaczenie.

Tłumaczenie musi zawierać zwrot „Tłumaczenie instrukcji oryginalnych” (w języku każdej wersji) i muszą być do niego dołączone instrukcje oryginalne.

Szerzej o tłumaczeniach instrukcji (włącznie z tłumaczeniem monitorów ekranowych) piszemy w dziale Monitory ekranowe - tłumaczenie.

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI W ROZUMIENIU USTAWY O OGÓLNYM BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTÓW

Ustawa z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów również mówi o obowiązkach producentów i dystrybutorów względem odbiorcy końcowego.

Rozdział 3
Obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów
Art. 10.

1. Producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne.
2. Producent wprowadzający produkt na rynek polski, w zakresie prowadzonej działalności jest zobowiązany dostarczać konsumentom informacje w języku polskim:
      1) umożliwiające im ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne;
      2) dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.
3. Dostarczenie konsumentom odpowiedniego ostrzeżenia o zagrożeniach związanych z produktem nie zwalnia producentów i dystrybutorów z innych obowiązków określonych w niniejszym rozdziale.

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI W ROZUMIENIU USTAWY O JĘZYKU POLSKIM

Ustawa o języku polskim również wskazuję instrukcję obsługi maszyny jako element konieczny:

Art. 7a. 1. Obowiązek używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa w art. 7, dotyczy w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3. Obowiązek używania języka polskiego w informacjach o właściwościach towarów i usług dotyczy też reklam.

2. Obcojęzyczne opisy towarów i usług oraz obcojęzyczne oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów w zakresie, o którym mowa w art. 7, muszą być jednocześnie sporządzone w polskiej wersji językowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nie wymagają opisu w języku polskim ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi oraz  informacje o właściwościach towarów, jeżeli są wyrażone w powszechnie zrozumiałej formie graficznej; jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten powinien być sporządzony w języku polskim.

Art. 7b. Kontrolę używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa w art. 7 i 7a, sprawuje, odpowiednio do zakresu swoich zadań, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, jak również Państwowa Inspekcja Pracy.

Źródła:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE; dostęp 23.06.2017 r.
Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, wyd. II czerwiec 2010 r.; Dostęp: 23.06.2017 r.
Ustawa z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 z dnia 16.12.2016; dostęp 06.03.2018 r.
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Tekst jednolity Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999; dostęp 06.03.2018 r.