Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
Język monitorów ekranowych a dyrektywa maszynowa - PROFEN

Monitory ekranowe – tłumaczenie

Czy wyświetlacz w maszynie musi być przetłumaczony na język polski (podstawa prawna)?

Dość szczegółowo określa to zapis w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE rozszerzony przez interpretacje Komisji Europejskiej z przewodnika. Oprócz tego istnieją jeszcze zapisy z Ustawy o języku polskim.

Poniżej zamieszczamy zapisy w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE wraz z ich interpretacjami:

 1.7.1. Informacje i ostrzeżenia umieszczone na maszynie

Informacje i ostrzeżenia umieszczone na maszynie powinny być przewidziane najlepiej w formie łatwo zrozumiałych symboli lub piktogramów. Wszelkie pisemne lub ustne informacje i ostrzeżenia muszą być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Wspólnoty, które mogą zostać określone zgodnie z Traktatem przez Państwa Członkowskie, w których maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddana do użytku i mogą zawierać załączone, na życzenie, wersje w innym języku lub językach oficjalnych Wspólnoty zrozumiałych dla operatorów.

Interpretacja pkt. 1.7.1.

Informacje i ostrzeżenia umieszczone na maszynie

Wymagania określone w sekcji 1.7.1 dotyczą formy informacji i ostrzeżeń umieszczonych na maszynie. W zdaniu pierwszym sekcji 1.7.1 zaleca się producentom stosowanie w tym celu łatwo zrozumiałych symboli lub piktogramów. Odpowiednio zaprojektowane symbole lub piktogramy są rozumiane intuicyjnie, dzięki czemu można uniknąć konieczności tłumaczenia informacji pisemnych lub ustnych.

Zdanie drugie sekcji 1.7.1 ma zastosowanie w przypadku, gdy informację przekazuje się pisemnie za pomocą tekstu lub słów umieszczonych na maszynie, na ekranie monitora lub w formie tekstu przekazanego w formie ustnej, na przykład za pomocą syntezatora mowy. W takich przypadkach informacji lub ostrzeżeń należy udzielać w języku lub językach urzędowych państw członkowskich, w których maszynę wprowadza się do obrotu lub oddaje do użytku.

Użytkownik maszyny może również zwrócić się do producenta z prośbą o dołączenie do informacji lub ostrzeżeń umieszczonych na maszynie lub na ekranach monitorów informacji lub ostrzeżeń wyrażonych w innym języku lub językach UE zrozumiałych dla operatorów. Można to uzasadnić na różne sposoby:

  • Osoby używające maszyny nie rozumieją języka urzędowego danego państwa członkowskiego;
  • Maszynę stosuje się w miejscu pracy, w którym obowiązuje jeden język roboczy inny niż języki urzędowe danego państwa członkowskiego;
  • Maszynę stosuje się w jednym państwie członkowskim, ale konserwują ją technicy z innego państwa członkowskiego;
  • Diagnostykę zdalną prowadzi się w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym stosuje się maszynę;

Kwestię umieszczenia na maszynie informacji i ostrzeżeń w językach UE innych niż języki urzędowe państwa członkowskiego, w którym maszynę wprowadza się do obrotu lub oddaje do użytku, lub w jakichkolwiek innych językach reguluje się umową zawartą między producentem a użytkownikiem w chwili zamówienia maszyny.

Jak widać z ostatniego zdania w zasadzie tylko w przypadku gdybyśmy chcieli mieć wyświetlacze w innych językach nie urzędowych UE (np. kaszubski) trzeba by było ująć to w umowie.

Dalej w tym samym przewodniku, żebyśmy mieli jasność, określono języki obowiązujące w Unii Europejskiej.

Języki urzędowe UE

 W UE obowiązują 23 języki urzędowe, funkcjonujące w następujących państwach członkowskich:

 Austria - niemiecki

Łotwa - łotewski

Belgia - niderlandzki, francuski i niemiecki

Litwa - litewski

Bułgaria - bułgarski

Luksemburg - francuski i niemiecki

Cypr - angielski i grecki

Malta - angielski i maltański

Czechy - czeski

Holandia - niderlandzki

Dania - duński

Polska - polski

Estonia - estoński

Portugalia - portugalski

Finlandia - fiński i szwedzki

Rumunia - rumuński

Francja - francuski

Słowacja - słowacki

Niemcy - niemiecki

Słowenia - słoweński

Grecja - grecki

Hiszpania - hiszpański

Węgry - węgierski

Szwecja - szwedzki

Irlandia - angielski i irlandzki

Wielka Brytania - angielski

Włochy - włoski

Niektóre z państw członkowskich, w których funkcjonują co najmniej dwa języki urzędowe (Belgia, Finlandia), akceptują stosowanie jednego języka wyłącznie w regionach, w których używa się tylko tego języka. Producentom zaleca się skonsultowanie w odniesieniu do powyższej kwestii z zainteresowanymi organami krajowymi. Inne państwa członkowskie, w których są dwa języki urzędowe (Cypr, Malta i Irlandia), akceptują wyłączne stosowanie języka angielskiego.

W innych krajach, w których ma zastosowanie dyrektywa w sprawie maszyn na mocy Porozumienia EOG, na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu ze Szwajcarią lub unią celną UE-Turcja, przepisy krajowe wdrażające dyrektywę w sprawie maszyn wymagają stosowania języka lub języków urzędowych w danym kraju:

Islandia - islandzki

Szwajcaria - francuski, niemiecki i włoski

Księstwo Liechtensteinu - niemiecki

Turcja - turecki

Norwegia - norweski

1.7.1.1. Informacje i urządzenia informacyjne

Informacje potrzebne do sterowania maszyną muszą być przedstawione w jednoznacznej i łatwo zrozumiałej formie.

Nie można stosować nadmiaru informacji mogących przeciążyć operatora.

Wyświetlacz ekranowy i inne interaktywne środki komunikacji pomiędzy operatorem a maszyną muszą być łatwe w zrozumieniu i użyciu.

Interpretacja pkt. 1.7.1.1.

Informacje i urządzenia informacyjne

Wymagania określone w sekcji 1.7.1.1 mają zastosowanie do wszystkich informacji dotyczących maszyn, które są niezbędne w celu wsparcia operatorów w zakresie sterowania działaniem tych maszyn. Ma to zastosowanie w szczególności do wskaźników i wyświetlaczy, w które wyposażono elementy sterownicze. Powyższe informacje podlegają wymaganiom określonym w sekcji 1.7.1.

Specyfikacje dotyczące opracowania informacji oraz projektowania urządzeń informacyjnych, wskaźników i wyświetlaczy są podane w normach serii EN 894, a także normach serii EN 61310.

Dokładnie taką samą interpretację jak i przepisy można znaleźć w każdym innym języku urzędowym UE, przepisy są dokładnie skorelowane i spójne w całej UE.

Szerzej o tłumaczeniach całej instrukcji piszemy w artykule: Instrukcja obsługi i jej tłumaczenie.

Źródło: Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, wyd. II czerwiec 2010 r.; Dostęp: 23.06.2017 r.