Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
Dyrektywy Nowego Podejścia - dokumenty i ich opis - PROFEN

Dyrektywy Nowego Podejścia

Lista Dyrektyw Nowego Podejścia

W ramce poniżej kolorem czerwonym oznaczono dyrektywy najczęściej stosowane przy maszynach i urządzeniach technicznych.

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Informacje o dyrektywie

Aktualnie obowiązująca dyrektywa 2006/42/WE zastąpiła dyrektywę 98/37/WE oraz została zmieniona rozporządzeniem 596/2009/WE i dyrektywą 2009/127/WE zawierającą dodatkowe wymagania dla maszyn do stosowania pestycydów.

Dyrektywa 2006/42/WE w wersjach pierwotnie opublikowanej i skonsolidowanej, jak również dyrektywa 2009/127/WE, dostępne są w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Normy zharmonizowane dot. dyrektywy

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2006/42/WE oraz jego zmianę można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu:

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę maszynową Zmiana do rozporządzenia krajowego wdrażającego dyrektywę maszynową

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę maszynową 2006/42/WE powinno być czytane łącznie z ustawą o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655), którą można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Ustawa o systemie oceny zgodności

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy maszynowej określają tzw. wymagania zasadnicze dla maszyn. Stosowanie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem maszyn do obrotu.

Odnośniki

Strona Komisji Europejskiej (KE) poświęcona dyrektywie maszynowej, z której można pobrać m.in. wytyczne. Wytyczne nie są prawnie wiążące.

Strona Komisji Europejskiej (KE) poświęcona dyrektywie maszynowej 

Strona Komisji Europejskiej (KE) - baza nando zawierająca informacje o jednostkach notyfikowanych do aktów unijnych.

Strona Komisji Europejskiej (KE) - baza nando

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 08.06.2017

Dźwigi i elementy bezpieczeństwa do dźwigów 2014/33/UE

Informacje o dyrektywie

Obowiązująca od 20.04.2016 r. dyrektywa dźwigowa (ang. Lifts) 2014/33/UE dotycząca dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów jest dostępna w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex.

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2014/33/UE, które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2016 r. poz. 811), powinno być czytane łącznie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542) znajdującą się również w tej bazie.

Lifts 2014/33/UE zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę 95/16/WE, zasadniczo uzupełniając ją o wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych. Zainteresowani mogą się zapoznać z rozporządzeniem krajowym, które wdrażało poprzednio obowiązującą dyrektywę (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2198) i jego zmianą (Dz.U. z 2008 r. nr 203, poz. 1270), które znajdują się w bazie aktów prawnych Sejmu.   

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy dźwigowej określają tzw. wymagania zasadnicze dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem dźwigów i elementów bezpieczeństwa do nich do obrotu.

Odnośniki

Dyrektywa 2014/33/UE Normy zharmonizowane dot. dyrektywy

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE

Niskonapięciowy sprzęt elektryczny (LVD) 2014/35/UE

Informacje o dyrektywie

Obowiązująca od 20.04.2016 r. dyrektywa LVD (Low Voltage Directive) 2014/35/UE dotycząca sprzętu elektrycznego do stosowania w określonych granicach napięcia jest dostępna w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wymienionych w załączniku II do niej.

Dyrektywa 2014/35/UE przewiduje zastosowanie tylko jednej procedury oceny zgodności dla sprzętu (Moduł A – Wewnętrzna kontrola produkcji), która nie wymaga udziału jednostki notyfikowanej.

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2014/35/UE, które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2016 r. poz. 806), powinno być czytane łącznie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542) znajdującą się również w tej bazie.

LVD 2014/35/UE zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę 2006/95/WE, zasadniczo uzupełniając ją o wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych. Zainteresowani mogą się zapoznać z rozporządzeniem krajowym, które wdrażało poprzednio obowiązującą dyrektywę, i które znajduje się w bazie aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1089).   

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy LVD określają tzw. wymagania zasadnicze dla sprzętu elektrycznego. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem tego sprzętu do obrotu.

Odnośniki

Dyrektywa 2014/35/UE Normy zharmonizowane dot. dyrektywy

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Proste zbiorniki ciśnieniowe 2014/29/UE

Informacje o dyrektywie

Obowiązująca od 20.04.2016 r. dyrektywa SPVD 2014/29/UE (ang. Simple Pressure Vessels Directive) odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie jest dostępna w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2014/29/UE, które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2016 r. poz. 812), powinno być czytane łącznie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542) znajdującą się również w tej bazie.

SPVD 2014/29/UE zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę 2009/105/WE (stanowiącą wersję skonsolidowaną dyrektywy SPVD 87/404/EWG), zasadniczo uzupełniając ją o wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych. Zainteresowani mogą zapoznać się z rozporządzeniem krajowym, które wdrażało poprzednio obowiązującą dyrektywę, znajdującym się w bazie aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2005 r. nr 259, poz. 2171). 

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy 2014/29/UE określają tzw. wymagania zasadnicze dla prostych zbiorników ciśnieniowych. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem tych zbiorników do obrotu.

W Komisji Europejskiej (KE) będą prowadzone prace związane z przeglądem istniejących wytycznych do SPVD (87/404/EWG) pod kątem ich zastosowania do dyrektywy 2014/29/UE. Dodać należy, iż wytyczne nie są prawnie wiążące. 

Odnośniki

Dyrektywa 2014/29/UE Normy zharmonizowane dot. dyrektywy

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Urządzenia ciśnieniowe - Dyrektywa PED (ang. Pressure Equipment Directive) 2014/68/UE

Informacje o dyrektywie

Obowiązująca od 19.07.2016 r. dyrektywa PED 2014/68/UE (Pressure Equipment Directive) określa wymagania w zakresie projektowania oraz wytwarzania objętych nią urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara. Dyrektywa jest dostępna w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex wraz ze sprostowaniam 1 (do pobrania w części "Sprostowania" - na str. 2) oraz sprostowaniem 2 (do pobrania w części "Sprostowania" - na str. 3). 

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2014/68/UE, które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1036), powinno być czytane łącznie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542) znajdującą się również w tej bazie.

PED 2014/68/UE zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę 97/23/WE, przede wszystkim uzupełniając ją o wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych oraz wprowadzając nowe definicje dla płynów (które oznaczają gazy, ciecze oraz pary w postaci czystej, jak również ich mieszaniny; płyny mogą zawierać zawiesinę ciał stałych) grupy 1 i 2, tj. definicje grup dla medium urządzenia ciśnieniowego (art. 13 PED 2014/68/UE). Zainteresowani mogą zapoznać się z rozporządzeniem krajowym, które wdrażało poprzednio obowiązującą dyrektywę (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2200) wraz z jego zmianą (Dz.U. z 2015 r. poz. 244) wprowadzoną w związku z rozpoczęciem stosowania od 1 czerwca 2015 r. ww. art.13, które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy 2014/68/UE określają tzw. wymagania zasadnicze dla urządzeń ciśnieniowych. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem tych urządzeń do obrotu.

Większość wytycznych do PED zostało uaktualnionych. Ze strony Komisji Europejskiej można pobrać:

Dodać należy, iż wytyczne nie są prawnie wiążące.

Odnośniki

Dyrektywa 2014/68/UE Normy zharmonizowane dot. dyrektywy

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Urządzenia używane w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX) 2014/34/UE

Informacje o dyrektywie

Obowiązująca od 20.04.2016 r. dyrektywa ATEX 2014/34/UE dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej jest dostępna w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex.

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2014/34/UE, które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2016 r. poz. 817), powinno być czytane łącznie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542), znajdującą się również w tej bazie.

ATEX 2014/34/UE zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę 94/9/WE, przede wszystkim uzupełniając ją o wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych. Zainteresowani mogą się także zapoznać z rozporządzeniem krajowym, które wdrażało poprzednio obowiązującą dyrektywę, i które znajduje się w bazie aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2005 nr 263, poz. 2203).   

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy ATEX określają tzw. wymagania zasadnicze dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem tych urządzeń i systemów do obrotu.

Odnośniki

Dyrektywa 2014/34/UE Normy zharmonizowane dot. dyrektywy

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Urządzenia spalające paliwa gazowe GAD 2009/142/WE

Informacje o dyrektywie

Aktualnie obowiązująca dyrektywa GAD 2009/142/WE (ang. Gas Appliances Directive) odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe zostanie zastąpiona rozporządzeniem unijnym GAR 2016/426/UE (ang. Gas Appliances Regulation).

Wcześniej obowiązująca dyrektywa 90/396/EWG ze zm. została zastąpiona dyrektywą 2009/142/WE, co nie wymagało zmiany rozporządzenia krajowego. Dyrektywa 2009/142/WE, która nie była nowelizowana, jest dostępna bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex.

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 90/396/EWG (tj. również dyrektywę 2009/142/WE) można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2201.

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2009/142/UE powinno być czytane łącznie z ustawą o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655), którą można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Dyrektywę GAD 2009/142/WE od 21.04.2018 r. zastąpi obowiązujące bezpośrednio rozporządzenie unijne GAR 2016/426/UE, przy czym przepisy dotyczące notyfikacji jednostek oceniających zgodność i procedurę komitetową stosuje się od 21.10.2016 r., a art. 43 ust. 1 GAR dotyczący ustanowienia i powiadomienia Komisji Europejskiej o sankcjach od 21.03.2018 r.

Rozporządzenie GAR 2016/426/UE jest dostępne w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex. Rozporządzenie GAR przede wszystkim uzupełnia dyrektywę GAD o wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych.

Przewiduje się, że obowiązująca od 20.04.2016 r. ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku obejmie także rozporządzenie GAR, a w szczególności sprawy dotyczące nadzoru rynku i sankcji. Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542) można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Przepisy unijne wynikające z aktów prawnych GAD/GAR określają tzw. wymagania zasadnicze dla urządzeń spalających paliwa gazowe. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem tych urządzeń do obrotu.

Odnośniki

Dyrektywa 2009/142/WE Normy zharmonizowane dot. dyrektywy

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń NOISE 2000/14/WE

Informacje o dyrektywie

Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

Dyrektywa 2000/14/WE w wersjach pierwotnie opublikowanej oraz skonsolidowanej dostępna jest w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex:

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2000/14/WE oraz zmiany rozporządzenia krajowego można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu:

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2000/14/WE powinno być czytane łącznie ustawą o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655), którą można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy 2000/14/WE określają tzw. wymagania zasadnicze dla przedmiotowych urządzeń. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem tych urządzeń do obrotu.

Odnośniki

Strona Komisji Europejskiej (KE) poświęcona dyrektywie 2000/14/WE, z której można pobrać m.in. wytyczne. Wytyczne nie są prawnie wiążące.

Strona Komisji Europejskiej (KE) - baza nando, zawierająca informacje o jednostkach notyfikowanych do aktów unijnych.

Dyrektywa 2000/14/WE pierwotnie opublikowana Dyrektywa 2000/14/WE wersja skonsolidowana

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne 90/385/EWG

Bezpieczeństwo zabawek - dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE

Informacje o dyrektywie

Aktualnie obowiązująca dyrektywa "zabawkowa" (ang. TOYS) 2009/48/WE, która zastąpiła dyrektywę 88/378/EWG, dotyczy bezpieczeństwa zabawek dla dzieci do lat 14.

Dyrektywa 2009/48/WE w wersjach pierwotnie opublikowanej oraz skonsolidowanej dostępna jest w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex:

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2009/48/WE powinno być czytane łącznie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542), którą można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy TOYS określają tzw. wymagania zasadnicze dla zabawek. Stosownie do  innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem zabawek do obrotu.

W 2015 r. zostały opublikowane następujące dyrektywy Komisji Europejskiej, które są dostępne w bazie aktów prawnych Eur-Lex:

W 2017 r. zostały opublikowane następujące dyrektywy Komisji Europejskiej:

 • dyrektywa 2017/738/UE dotycząca bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do ołowiu, wejście w życie 28 października 2018 r.;
 • dyrektywa 2017/774/UE dotycząca bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do fenolu, wejście w życie 4 listopada 2018 r.;
 • dyrektywa 2017/898/UE dotycząca bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do bisfenolu A, wejście w życie 26 listopada 2018 r.

Zgodnie z odniesieniem w Załączniku nr 1 (Wymagania dla zabawek) pkt. 3 (Wymagania w zakresie właściwości chemicznych) ppkt. 14 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla zabawek, dozwolone stężenia graniczne substancji chemicznych stosowanych w zabawkach przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy lub innych zabawkach przeznaczonych do wkładania do ust są podane w dodatku C do załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE i nie wymagają dodatkowego wdrożenia do krajowego porządku prawnego.

Inne akty - decyzje Komisji Europejskiej dotyczące Niemiec, dostępne w bazie aktów prawnych Eur-Lex:

 • decyzja Komisji 2012/160/UE z dnia 1 marca 2012 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez federalny rząd Niemiec utrzymujących dopuszczalne wartości dla ołowiu, baru, arsenu, antymonu, rtęci, nitrozoamin i substancji zdolnych do tworzenia nitrozoamin w zabawkach po wejściu w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek;
 • decyzja Komisji 2013/492/UE z dnia 7 października 2013 r. upoważniająca Niemcy do utrzymania dopuszczalnych wartości dla antymonu, arsenu, baru, ołowiu i rtęci po dniu rozpoczęcia stosowania dopuszczalnych wartości substancji chemicznych zgodnie z art. 55 zdanie drugie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w ramach wykonania postanowienia Prezesa Sądu z dnia 15 maja 2013 r. (T-198/12 R).

Odnośniki

Strona Komisji Europejskiej (KE) poświęcona dyrektywie TOYS, z której można pobrać m.in. wytyczne. Wytyczne nie są prawnie wiążące. 

Strona Komisji Europejskiej (KE) - baza nando zawierająca informacje o jednostkach notyfikowanych do aktów unijnych.

Dyrektywa 2009/48/WE Normy zharmonizowane dot. dyrektywy

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Ekoprojekt i Etykietowanie

Interoperacyjność systemu kolei 2008/57/WE

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego 2014/28/UE

Nowy pakiet legislacyjny. Eko zarządzanie i audyt

Ogólne bezpieczeństwo produktów 2001/95/WE

Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji 2011/65/WE

Opakowania i opakowania zużyte 94/62/WE

Produkty kosmetyczne 1223/2009

Przyrządy pomiarowe 2004/22/WE

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe 1999/5/WE

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE) 2014/53/UE

Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne 2013/53/UE

Informacje o dyrektywie

Od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektywa RCD 2013/53/UE jest w kompetencji Departamentu Gospodarki Morskiej (DGM) w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Obowiązująca od 18.01.2016 r. dyrektywa RCD 2013/53/UE (ang. Recreational Craft Directive) dotycząca rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych jest dostępna w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex wraz ze sprostowaniem (do pobrania w części "Sprostowania" - na str. 2).

RCD 2013/53/UE zawiera w Artykule 55 wydłużone okresy przejściowe, które zostały uwzględnione w § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia krajowego implementującego tę dyrektywę.

§ 21. 1. Rekreacyjne jednostki pływające, rekreacyjne jednostki pływające bez kompletnego wyposażenia, skutery wodne oraz części składowe do tych jednostek, w przypadku gdy są wprowadzane do obrotu oddzielnie i są przeznaczone do zainstalowania do tych jednostek, które przed dniem 18 stycznia 2017 r. zostały wprowadzone do obrotu lub oddawane do użytku na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, mogą być nadal udostępniane na rynku.

2. Przyczepne silniki napędowe z zapłonem iskrowym o mocy nie większej niż 15 kW,  wprowadzone do obrotu przed dniem 18 stycznia 2020 r., które spełniają wymagania pod względem granicznych wielkości emisji spalin etapu I, określone w załączniku nr 2 w części II w pkt 2 do rozporządzenia i które zostały wyprodukowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą być nadal oddawane do użytku.

Powyższe rozporządzenie krajowe, które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2016 r. poz. 807), powinno być czytane łącznie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542) znajdującą się również w tej bazie.

RCD 2013/53/UE zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę 94/25/WE, przede wszystkim uzupełniając ją o wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych. Zainteresowani mogą się zapoznać z rozporządzeniem krajowym, które wdrażało poprzednio obowiązującą dyrektywę, i które znajduje się w bazie aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2004 nr 258, poz. 2584).   

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy RCD określają tzw. wymagania zasadnicze dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem tych jednostek i skuterów do obrotu.

Odnośniki

Dyrektywa 2013/53/UE Normy zharmonizowane dot. dyrektywy

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Substancje chemiczne 1907/2006

Środki ochrony indywidualnej PPE 89/686/EWG

Informacje o dyrektywie

Aktualnie obowiązująca dyrektywa PPE (ang. Personal Protective Equipment) odnosząca się do środków ochrony indywidualnej zostanie zastąpiona rozporządzeniem unijnym PPER (ang. Personal Protective Equipment Regulation).

Dyrektywa 89/686/EWG w wersjach pierwotnie opublikowanej oraz skonsolidowanej dostępna jest w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex:

Rozporządzenie krajowe wdrażające PPE (Dz.U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173) można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 89/686/EWG powinno być czytane łącznie z ustawą o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655), którą można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Dyrektywę PPE 89/686/EWG od 21.04.2018 r. zastąpi obowiązujące bezpośrednio rozporządzenie unijne PPER 2016/425/UE, przy czym przepisy dotyczące notyfikacji jednostek oceniających zgodność i procedurę komitetową stosuje się od 21.10.2016 r., a art. 45 ust. 1 PPER dotyczący ustanowienia i powiadomienia Komisji Europejskiej o sankcjach od 21.03.2018 r.

Rozporządzenie PPER 2016/425/UE jest dostępne w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex. Rozporządzenie PPER przede wszystkim uzupełnia dyrektywę PPE o  wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych.

Przewiduje się. że obowiązująca od 20.04.2016 r. ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku obejmie także rozporządzenie PPER, a w szczególności sprawy dotyczące nadzoru rynku i sankcji. Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542) można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Przepisy unijne wynikające z aktów prawnych PPE/PPER określają tzw. wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem środków ochrony indywidualnej do obrotu.

Odnośniki

Dyrektywa 89/686/EWG Normy zharmonizowane dot. dyrektywy

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób 2000/9/WE

Urządzenia medyczne 93/42/EWG

Usługi pocztowe 97/67/WE

Wagi nieautomatyczne 2014/31/UE

Wyroby budowlane 305/2011

Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro 98/79/WE

Wyroby pirotechniczne 2013/29/UE

Zrównoważone stosowanie pestycydów 2009/128/WE

Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS II 2011/65/UE

Informacja o dyrektywie 

RoHS II to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dn. 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dyrektywa RoHS II zastąpiła z dniem 3 stycznia 2013 r. dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 127) tzw. dyrektywę RoHS I.

Dyrektywa RoHS II, określa zasady ograniczania stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zwanym dalej „SEE”, które mają na celu poprawę ochrony zdrowia ludzi i środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku i unieszkodliwiania zużytego SEE.

Ograniczenia obejmują stosowanie:

 • ołowiu;
 • rtęci;
 • kadmu;
 • sześciowartościowego chromu;
 • polibromowanych bifenyli oznaczonych symbolem „PBB”;
 • polibromowanych eterów difenylowych oznaczonych symbolem „PBDE”. 

Zgodnie z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem od dnia 22 lipca 2019 r. ograniczeniem objęte zostaną:

 • ftalan di-2-etyloheksylu oznaczonego symbolem „DEHP”;
 • ftalan benzylu butylu oznaczonego symbolem „BBP”;
 • ftalan dibutylu oznaczonego symbolem „DBP”;
 • ftalan diizobutylu oznaczonego symbolem „DIBP”. 

W porównaniu z dyrektywą RoHS I – dyrektywa RoHS II została rozszerzona o procedurę oceny zgodności niezbędną do dokonania oceny zgodności SEE z wymaganiami dotyczącymi ww. ograniczeń, a także kwestie dotyczące sporządzenia deklaracji zgodności i umieszczenia na SEE oznakowania CE.

Dyrektywa RoHS II do prawa krajowego została wdrożona rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 7). 

Dokumenty 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE - wersja skonsolidowana  

Przydatne linki

Strona Komisji Europejskiej (KE) poświęcona dyrektywie RoHS II

Strona poświęcona do przeprowadzania konsultacji

Źródło: Ministerstwo Rozwoju; Dostęp: 12.06.2017

Dyrektywy Nowego Podejścia

Czym są Dyrektywy Nowego Podejścia?

Zarówno w Polsce jak i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje system harmonizacji prawa technicznego oparty na dyrektywach i tzw. normach zharmonizowanych. Podejście takie pozwala na swobodny obrób towarów przy zapewnieniu, że określone grupy wyrobów spełniają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska. System ten nazwano „Nowym Podejściem” (ang. "New Approach”) a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską.

W Dyrektywach Nowego Podejścia obowiązują cztery zasady kardynalne:

 • Harmonizacja ustawodawcza

Harmonizacja ustawodawcza zostaje ograniczona do wymagań zasadniczych, które musi spełnić dany wyrób który ma być wprowadzony do obrotu i/lub do użytku na rynek wspólnotowy. Dzięki tej zasadzie możliwe jest korzystanie z prawa swobodnego przepływu produktu na terenie UE.

 • Odniesienie do norm zharmonizowanych

Specyfikacje techniczne produktów spełniających wymagania zasadnicze przedstawione w dyrektywach są określone w normach zharmonizowanych. Normy te podają gotowe metody techniczne i/lub inne których zastosowanie i spełnienie daje gwarancje spełnienia wymagań zasadniczych przedstawionych w dyrektywach.

 • Dobrowolność stosowania norm

Zastosowanie zharmonizowanych lub innych norm pozostaje dobrowolne, a wytwórca może zawsze zastosować inne specyfikacje techniczne celem wypełnienia wymagań. Zasada ta jednoznacznie określa, że zastosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne, stąd też podobny zapis można znaleźć w Ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2003 r. Podobne jest również stanowisko PKN (Wersja w PDF).

 • Domniemanie zgodności

Wyroby wytworzone zgodnie z normami zharmonizowanymi korzystają z domniemania zgodności z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi. Oznacza to że zasada domniemania zgodności dotyczy jedynie norm zharmonizowanych.

Dyrektywy Nowego Podejścia są to regulacje prawne obowiązkowe do wdrożenia przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Opracowano je, aby stworzyć jednolity system przepisów obowiązujący w całej wspólnocie, dzięki czemu zlikwidowano bariery techniczne i umożliwiono na swobodny obrót tych wyrobów.

W Polsce aktem, który tworzy cały system oceny zgodności jest Ustawa o systemie oceny zgodności z 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). W chwili obecnej z uwagi na proces wprowadzenia nowych ram prawnych NLF (ang. "New Legislative Framework") oprócz ustawy z roku 2002 obowiązuje również nowa Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542). Każda z tych ustaw posiada swój zakres rozporządzeń jako aktów wykonawczych dla danej grupy produktów zapewniając tym samym transponowanie dyrektyw nowego podejścia do prawa krajowego. Aktualny wykaz rozporządzeń transponujących dyrektywy nowego podejścia do prawa krajowego jest następujący:

Akty wykonawcze dla Ustawy o systemie oceny zgodności z 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360);

Akty wykonawcze dla Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542).

Zasadnicze wymagania systemu oceny zgodności

Zasadnicze wymagania systemu oceny zgodności są zawarte w rozporządzeniach wydawanych na podstawie w/w ustawa a także innych innych ustaw (m. in. O transporcie kolejowym, o wyrobach budowlanych itp.). Część z dyrektyw nowego podejścia uwzględnia także zasady „globalnego podejścia” do oceny zgodności. Określa ono główne elementy badań i certyfikacji, zasady wyznaczania jednostek uczestniczących w ocenie wyrobów, a także ujednolica zasady oznakowania i umieszczania znaku CE.

Dyrektywy Nowego Podejścia dotyczą wyrobów, które mają być po raz pierwszy wprowadzone do obrotu i/lub oddane do użytku. Ograniczają się one wyłącznie do wymagań zasadniczych, sformułowanych tak, aby zapewniały wysoki poziom ochrony. W obowiązku producenta leży spełnienie wymagań zasadniczych. Sam deklaruje zgodność produktu z wymaganiami i odpowiada za prawidłowość tej deklaracji. Dopiero spełnienie tych wymagań zasadniczych umożliwia wprowadzenie produktu na rynek europejski. Producent ma swobodną decyzję co do sposobu spełnienia wymagań zasadniczych. Może produkować wyrób i sprawdzać jego zgodność bezpośrednio z normami zharmonizowanymi, które zapewniają domniemanie zgodności z dyrektywą, ale może również stosować inne dowolne metody i własne normy techniczne. Pewien wyjątek mogą stanowić przepisy dotyczące wyrobów budowlanych, gdzie wykazanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy wymusza stosowanie wymagań zarówno dyrektywy jak i wymagań szczegółowych zawartych w normach zharmonizowanych lub aprobatach technicznych.

Wszystkie dodatkowe informacje na temat stosowania systemu zgodności wyrobów zamieszczony w tzw. niebieskim przewodniku UE.